Zoeken
In\uitlog

Kosten

Alle leden dragen bij in het verenigingsgeld.
De bedragen worden elk jaar op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
De bedragen hieronder gelden per 1 juli 2023 op jaarbasis.

De contributie

Jeugdleden    t/m 17 jaar    € 135,-
Leden    18 jaar en ouder    € 175,-
(inning per kwartaal)

Vanaf het derde lid uit hetzelfde gezin vindt er reductie van 50% plaats.

Lesgelden

Blokfluitlessen € 96,-
(inning in 2 termijnen).
De bijdrage voor de blokfluitlessen is afwijkend, aangezien deze in groepsverband worden gegeven.

Voor alle andere instrumenten:
    tot 21 jaar € 345,-
vanaf 21 jaar en ouder € 510,-
vanaf 21 jaar en ouder, na het B-examen € 680,-
(inning in 5 termijnen).

De werkelijke kosten liggen hoger maar de vereniging hecht veel belang aan de toegankelijkheid van goed muziekonderwijs en biedt daarom de lessen met korting aan.

De leerlingen krijgen, met uitzondering van de blokfluiters, hun instrument in bruikleen van de vereniging. Dat hoeft dus niet zelf aangeschaft te worden.

Bertus