In\uitlog
Zoeken

Het harmonie-orkest bestaat gemiddeld uit ongeveer 50 muzikanten. We prijzen ons gelukkig met een grote hoeveel jeugdleden, maar ook met leden die al (zeer) ervaren zijn.
We repeteren op de donderdagavond van 19.30 tot en met 21.30 in “Ons Huis”, Dorpsstraat 37 te Almen en komen uit in de 5e Divisie.
Het orkest staat onder leiding van Gilian Schmidt.