In\uitlog
Zoeken

Opzeggen van muzieklessen bij muziekvereniging "Juliana"   

Voor het opzeggen van deelname aan de lessen geldt een opzegtermijn van twee maanden. Stuur voor het einde van een maand een mail naar het secretariaat. Na opzegging worden de eerstvolgende twee maanden nog in rekening gebracht.

Indien u muziekles volgt bij een van onze docenten geldt een opzegtermijn van twee maanden omdat wij deze termijn ook hanteren in de afspraken met onze docenten. Net als bij het lidmaatschap mag u de lessen blijven volgen zolang u hebt betaald.