Opzeggen van muzieklessen bij muziekvereniging "Juliana"   

Voor het opzeggen van deelname aan de lessen geldt een opzegtermijn van twee maanden. Stuur voor het einde van een maand een mail naar het secretariaat. Na opzegging worden de eerstvolgende twee maanden nog in rekening gebracht.

Indien u muziekles volgt bij een van onze docenten geldt een opzegtermijn van twee maanden omdat wij deze termijn ook hanteren in de afspraken met onze docenten. Net als bij het lidmaatschap mag u de lessen blijven volgen zolang u hebt betaald.

zo 28/06/2020

Bij "Interessant om te . . . . ?" een artkel geplaatst "KNMO Award 2019"

zo 09/02/2020

Een zoekfunctie aan deze TAB'jes toegevoegd.
(niet ingelogd vind je alleen dingen uit het openbaar toegankelijke deel)

zo 05/01/2020

Foto's geplaatst van Kopersectie-Fort Pannerden en het jaarlijkse Trombone-uitje.
Een film-impressie toegevoegd bij de foto's van het Maestro concert 2019.