In\uitlog
Zoeken

Leerlingen betalen een vast bedrag in 5 termijnen voor hun lessen.
Blokfluitlessen worden in 2 termijnen berekend.
In principe is dat voor elk instrument gelijk, maar er kunnen verschillen ontstaan in de bijdrage door het verschil in lesduur.
De bijdrage voor de blokfluitlessen is afwijkend, aangezien deze in groepsverband worden gegeven.
Het lesgeld per 1 juli 2022 is per jaar:

Blokfluitlessen € 96,-

Voor alle andere instrumenten:
    tot 21 jaar € 345,-
vanaf 21 jaar en ouder € 510,-
vanaf 21 jaar en ouder, na het B-examen € 680,-

De leerlingen krijgen, met uitzondering van de blokfluiters, hun instrument in bruikleen van de vereniging. Deze hoeft dus niet zelf te worden aangeschaft.