Alle leden dragen bij in het verenigingsgeld.
De bedragen worden elk jaar op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
De contributie per 1 juli 2018 is als volgt opgebouwd:
        
Jeugdleden    t/m 17 jaar    € 31,50 per kwartaal
Leden    18 jaar en ouder    € 40,50 per kwartaal

Vanaf het derde lid uit hetzelfde gezin vindt er reductie van 50% plaats.