Alle leden dragen bij in het verenigingsgeld.
De bedragen worden elk jaar op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
De contributie per 1 juli 2021 is als volgt opgebouwd:
        
Jeugdleden    t/m 17 jaar    € 33,00 per kwartaal
Leden    18 jaar en ouder    € 42,50 per kwartaal

Vanaf het derde lid uit hetzelfde gezin vindt er reductie van 50% plaats.

za 27/11/2021

3 foto's van Sint intocht geplaatst in "Fotoboeken" (hiervoor inloggen). Wie heeft er nog meer?

zo 28/06/2020

Bij "Interessant om te . . . . ?" een artkel geplaatst "KNMO Award 2019"

zo 09/02/2020

Een zoekfunctie aan deze TAB'jes toegevoegd.
(niet ingelogd vind je alleen dingen uit het openbaar toegankelijke deel)