In\uitlog
Zoeken

Alle leden dragen bij in het verenigingsgeld.
De bedragen worden elk jaar op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
De contributie per 1 juli 2022 op jaarbasis is:
        
Jeugdleden    t/m 17 jaar    € 135,-
Leden    18 jaar en ouder    € 175,-

Vanaf het derde lid uit hetzelfde gezin vindt er reductie van 50% plaats.